Ulotki reklamowe – wady i zalety

Ulotki reklamowe
Ulotki reklamowe

Wiek XXI to bez wątpienia era wszechobecnej reklamy. Trafiamy na nią w telewizji, radiu, codziennej prasie, kolorowych czasopismach, Internecie, na wielkich bilboardach, banerach, w sklepowych witrynach a także na wręczanych nam codziennie ulotkach i wizytówkach. Reklama obecna jest też na imprezach masowych, lokalnych festynach i zawodach sportowych. Powodem do tak intensywnych działań promocyjnych jest wysoka konkurencja przedsiębiorstw, które w ten wyszukany sposób walczą ze sobą o pozyskanie każdego klienta, który jest dla nich na wagę złota.

Jaki rodzaj narzędzi marketingowych jest najbardziej skuteczny?

Na zadane wyżej pytanie trudno jest znaleźć jednoznaczną odpowiedź. W zasadzie można powiedzieć, że techniki reklamy przynoszący duży sukces jednej firmie, mogą się okazać zupełnie bezskuteczne w przypadku innej firmy. Wśród przykładowych narzędzi mogących mieć takie działanie są tradycyjne ulotki reklamowe. Ich największe działanie dostrzega się tam, gdzie przedsiębiorca chce dotrzeć do lokalnej społeczności będącej jego potencjalną klientelą. W takim przypadku indywidualne dotarcie do każdego potencjalnego konsumenta z informacją o prowadzonej działalności może być prawdziwym strzałem w dziesiątkę.

Gdy jednak firma oferuje swoją działalność klientom z dużego obszaru kraju, kolportaż ulotek w obrębie jej siedziby, wydaje się być całkowicie niezasadny. W ten sposób ulotki reklamowe dotrą tylko do niewielkiego wycinka potencjalnych klientów.

Wady i zalety ulotek reklamowych

Powyżej wspomniano, że wadą ulotek jest przede wszystkim bardzo ograniczony zasięg działania. Nie jest możliwe, aby za ich pomocą dotrzeć do tak szerokiego grona odbiorców, jaki jest możliwy przy zastosowaniu reklamy telewizyjnej.

Jednakże oprócz tej dużej wady, Ulotki reklamowe posiadają też swoje zalety. Bez wątpienia największą z nich jest niski koszt wyprodukowania. Nawet w przypadku zamówienia kompleksowej usługi zawierającej projekt, wykonanie i kolportaż ulotek, przedsiębiorca nie będzie zmuszony do poniesienia bardzo dużych kosztów tej formy reklamy.